TAO1 & TAO2

Academie voor Executive Coach

Voor professionals met minstens 20+ uur coachervaring die hun theorie en praktijk van individuele coaching willen verdiepen en verbreden.

Loading...

Beschrijving

De executive coach academy bestaat uit een Foundations programma en een Advanced programma.

Stichtingen programma

Het Foundations programma is voor mensen die hun persoonlijke en professionele coachingscompetenties willen ontwikkelen op basis van Transactionele Analyse en andere theorieën. Het omvat zes tweedaagse workshops, supervisie en peer accountability groepen. Het Foundations-programma staat open voor deelnemers op alle niveaus uit alle toepassingsgebieden.

Tijdens de accreditatieworkshop presenteren de deelnemers hun theoretisch kader en ondernemingsplan. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Aan het einde van het programma verwachten we dat de deelnemers in staat zullen zijn om:

 • zich bewust zijn van de eigen waarden en overtuigingen die hun praktijk sturen.
 • hun eigen coachingsvaardigheden oefenen en evalueren.
 • een coachingsrelatie op te bouwen die gebaseerd is op vertrouwen en respect.
 • actief luisteren, krachtige vragen stellen en passende feedback geven om leren mogelijk te maken.
 • gericht zijn op de realisatie van het contract met de klant en een reeks opties bieden.
 • reflecteren op hun eigen effectiviteit en feedback van klanten vragen en accepteren.

Programma voor gevorderden

Het Advanced programma is voor mensen die hun executive coaching vaardigheden willen verdiepen.

Deelnemers zullen het stapsgewijze proces van executive coaching begrijpen. Het omvat zes tweedaagse workshops, supervisie, oefenen met cliënten, supervisie en peer accountability groepen.

Een Foundations coaching en/of TA programma is verplicht voordat je deelneemt aan het Advanced programma.

Tijdens de accreditatieworkshop presenteren de deelnemers hun klantcase. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Aan het einde van het programma verwachten we dat de deelnemers in staat zullen zijn om:

 • flexibel reageren op de behoeften van de cliënt en zich bewust zijn van het effect van hun eigen gedrag op de cliënt.
 • rigoureus reflecteren op hun eigen praktijk en regelmatig supervisie krijgen.
 • passende contracten opstellen, gebaseerd op ethiek en een bewustzijn van de grenzen van de eigen competenties.
 • een relatie opbouwen van oprechte empathie en ondersteuning om de autonomie van de cliënt te bevorderen.
 • een reeks technieken gebruiken om opties te genereren met de klant.
 • acties plannen, mogelijke belemmeringen identificeren en de cliënt helpen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn actieplan.
 • resultaten evalueren via een formeel feedbackproces.

Nog vragen?

Programma brochure

PROGRAMMA’S

Niet het programma dat u zocht?