Home/TAO1-2: Academie voor bedrijfscoaches

TAO1 & TAO2

Business Coach Academie

Voor professionals met minstens 10+ uur coachervaring die hun theorie en praktijk van individuele coaching willen verdiepen en verbreden.

Loading...

Beschrijving

De coachacademie bestaat uit een Foundations programma en een Advanced programma.

Stichtingen programma

Het Foundations programma is voor mensen die hun persoonlijke en professionele competenties willen ontwikkelen op basis van Transactionele Analyse en andere theorieën. Het omvat zes tweedaagse workshops, supervisie en peer accountability groepen. Het Foundations-programma staat open voor deelnemers op alle niveaus uit alle toepassingsgebieden.

Tijdens de accreditatieworkshop presenteren de deelnemers hun theoretisch kader en ondernemingsplan. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Aan het einde van het programma verwachten we dat de deelnemers in staat zullen zijn om:

 • zich bewust zijn van de eigen waarden en overtuigingen die hun praktijk sturen
 • hun eigen coachingsvaardigheden oefenen en evalueren
 • een coachingsrelatie op te bouwen op basis van vertrouwen en respect
 • actief luisteren, krachtige vragen stellen en passende feedback geven om leren mogelijk te maken.
 • gericht zijn op de verwezenlijking van de opdracht van de klant en een reeks opties aanbieden
 • nadenken over hun eigen doeltreffendheid en feedback van cliënten vragen en aanvaarden

Programma voor gevorderden

Het Advanced programma is voor mensen die hun individuele coachingsvaardigheden willen verdiepen.

Deelnemers zullen het stapsgewijze proces van executive coaching begrijpen. Het omvat zes tweedaagse workshops, supervisie en peer accountability groepen.

Een Foundations programma is verplicht alvorens het Advanced programma te volgen.

Tijdens de accreditatieworkshop presenteren de deelnemers hun klantcase. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Aan het einde van het programma verwachten we dat de deelnemers in staat zullen zijn om:

 • flexibel reageren op de behoeften van de cliënt en zich bewust zijn van het effect van hun eigen gedrag op de cliënt
 • rigoureus nadenken over hun eigen praktijk en regelmatig toezicht krijgen
 • passende contracten opstellen, gebaseerd op ethiek en besef van de grenzen van de eigen bevoegdheden
 • een relatie opbouwen van oprechte empathie en steun om de autonomie van de cliënt te vergemakkelijken
 • een reeks technieken gebruiken om opties met de cliënt te genereren
 • acties plannen, mogelijke belemmeringen opsporen en de cliënt helpen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn actieplan
 • de resultaten te evalueren via een formeel feedbackproces

Nog vragen?

Programma brochure

PROGRAMMA’S

Niet het programma dat u zocht?