TAO1-2: BUSINESS COACH ACADEMY

De online practitioners academie bestaat uit een Foundations-programma en een Advanced-programma.

Het Foundations-programma is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke en professionele coaching capaciteiten willen ontwikkelen op basis van transactionele analyse. Het omvat zes tweedaagse workshops, ondersteund door intervisie-groepen. Het Foundations-programma is open voor deelnemers op alle niveaus van alle toepassingsgebieden.

Tijdens de laatste workshop presenteren de deelnemers hun theoretisch kader en businessplan. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Tegen het einde van het programma verwachten we dat deelnemers:

 • bewust zijn van eigen waarden en overtuigingen die hun coaching praktijk ondersteunen
 • hun eigen coaching vaardigheden ontwikkelen
 • in staat zijn een coaching relatie opbouwen op basis van vertrouwen en respect
 • competenties vergroten in actief luisteren, krachtige vragen en passende feedback
 • zich richten op het realiseren van een klantcontract met een scala aan opties
 • reflecteren over hun eigen effectiviteit en feedback accepteren

Het Advanced-programma is bedoeld voor mensen die hun vaardigheden op het gebied van executive coaching willen verdiepen. Deelnemers zullen het proces van coaching begrijpen en leren toepassen. Het programma omvat zes tweedaagse workshops, ondersteund door intervisie-groepen. Het Foundations-programma is verplicht voor het volgen van het Advanced-programma.

Tijdens de  laatste workshop presenteren deelnemers hun coaching casestudy. Het programma biedt 80 uur geaccrediteerde training en 16 uur supervisie.

Tegen het einde van het programma verwachten we dat deelnemers:

 • flexibel inspelen op de behoeften van klanten en zich bewust zijn van het effect van hun eigen gedrag op de klant
 • intensief nadenken over de eigen praktijk en regelmatig supervisie vragen
 • heldere contracten opstellen op basis van ethiek en een bewustzijn van de grenzen van hun eigen competenties
 • een relatie kunnen opbouwen op basis van oprechte empathie en autonomie
 • gebruik kunnen maken van een reeks van methoden en technieken om opties met de klant te genereren
 • een interventieplan kunnen maken, potentiële barrières kunnen identificeren en de klant helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag
 • de coaching resultaten kunnen evalueren via een formeel feedbackproces
Planning en inschrijven
Download de brochure
Loading...
Terug naar alle programma’s